Att hyra maskiner och verktyg

  • Ekonomi: 
    Vi tar investeringen, binder kapitalet och står för värdeminskningen.
  • Effektivitet: 
    Du har alltid fungerande utrustning - när och där du behöver den.
  • Logistik:
    Du slipper service, lagring och materialkontroll.

Essö hyr ut maskiner och verktyg till Företag och Privatkunder.
I vårt sortiment hittar ni allt från skruvdragare till skyliftar & containers, detta innebär en helhetslösning för alla kunder, stora som små.

Om olyckan är framme...

Teckna vår hyrförsäkring som vi erbjuder i samarbete med försäkringsbolag. Försäkringen omfattar plötsliga och oförutsedda händelser på din arbetsplats såsom inbrott, brand, vattenskador eller maskinhaverier. Som plötslig och oförutsedd skada anses inte förslitning, förbrukning, korrosion, beläggning eller vårdslös behandling.

Vid stöld gäller vidare att stöldtillfället kan preciseras och att rimliga säkerhetsåtgärder vidtagits med hänsyn till egendomens värde och stöldbegärlighet, samt förhållanden i övrigt. Detta skall framgå av en polisrapport.

Vid eventuell skada, använd vår särskilda skaderapport:
1. Uppge kund, adress, telefon, kontaktman och ordernummer
2. Ange skadad egendom, samt eventuellt inventarienummer
3. Beskriv vad som hänt, skadans art och omfattning
4. Ange åtgärder som vidtagits (Vid stöld och skadegörelse, bifoga polisrapport)

Hyrförsäkringen kommer automatiskt att debiteras samtliga kunder. Om Ni inte vill att denna försäkring ska gälla er måste Ni kontakta oss innan vi registrerar Er hyresorder. Premien är endast 6% av fakturerad hyreskostnad och självrisken bara 6000:- (exkl moms) per skadetillfälle. (Dock max 50% av nypris).

Senaste nytt

Vårt produktutbud

Skaffa en hemsida från Dreamscape Interactive - en hemsidebyrå i Gävle.